Filosofia: Uskonnon merkityksestä

Kirjan Kristillinen filosofia pahvikirjakansi 2021 (Mediapinta 2021) Kirja ja kuva: Tarja Kaltiomaa

Kirjoitettuani kirjan Kristillinen filosofia vuosina 2001 – 2005 elän kirjailijan elämää kirjan jälkitunnelmissa. Olen jo tottunut ilmaisemaan itseäni kirjallisesti ja se on helpoin tapa minulle tavoittaa muita ihmisiä ymmärtämään tätä maailmaa, jossa ihmisinä elämme.

Kertomusta kirjailijaksi alkamisesta: Verkkosivusto Tyhjä paperi Filosofia (tyhjapaperi.fi)

Suureksi avuksi tässä nykyaikaisessa evankeliumissani on some eli sosiaalinen media tietokoneilla. Somen avulla ei tavoita kaikkia ihmisiä, mutta toivottavasti tarpeeksi.

Silti äsken kaupassa käydessäni iltapäivälehtien otsikot kertoivat rauhattomuudesta ja uhkauksista maiden johtajien, jopa Suomen naapurimaiden johtajien välillä. Ihan kuin neuvottelutaito olisi kadoksissa!

Ihmisten pitää sopia eripuransa nykyään neuvottelemalla!

Ihmisten välillä on kulttuurieroja toiminnassaan, puheissaan ja kirjoituksissaan.

Siksi maassa pitää olla vallitseva uskonto.

Suomen valtion uskonto on evankelis-luterilainen kristillisen uskonnon oppitraditio. Tämä koskee koko maata. Alla on Facebookin ryhmässä The Philosophy of Christianity julkaisemani selitys tiivistettynä eräästä uskonnon merkityksen käytännön näkökulmasta meidän tavallisten ihmisten elämässä. Kertomus on myös englanniksi.

 

Kristillisen opin merkityksestä: Monessa maassa, pienessä Suomessakin, asuu eri heimoja, joilla on henkisessä menneisyydessään erilaisia käytöstapoja. Siksi uskonto on tärkeä valtion elämäntapaa yhtenäistävä kulttuurin perusta. Meillä ihmisillä on mahdollisuus ymmärtää toisiamme uskonnon avulla ja kautta. Kristillinen oppi Raamatun tuttuine tarinoineen on luonut jo koulussa yhteisen kulttuurisen sivistyksen ja moraalin, jonka varassa on helpompaa elää samassa maassa. Rauha maan sisällä on yhteisen uskon, siis uskonnon, tuomaa rauhaa.

Suomessa esimerkiksi, kun kutsuu jonkun ihmisen luokseen, kannattaa aina sanoa Tervetuloa. Jos ei sano, saattaa joku ihminen ajatella, että tarkoitetaan vain kertoa yhteisestä ateriasta. Tutuksi tulleet ihmiset juttelevat, että laitamme aterian ja kakkua. Saattavat tarkoittaa kutsuksi juttelunsa. Jos eivät erikseen sano myös Tervetuloa, jonkun mielestä, jonka olivat kokeneet samaksi porukaksi, jää koko aihe vain heidän puheekseen omasta tulevasta ateriastaan.

Vaikka yhteinen uskonto silottaa paljon ihmisten välisiä henkisiä tapakäytäntöjen eroja, silti on tärkeää varmistaa vielä erikseen, onko tarkoitus myös kutsua luokse. Tämä vain pieni esimerkki. Samassa maassa, heimossa, suvussa tai jopa perheessä elävillä ihmisillä saattaa olla eri käsitys arkisistakin asioista ja käytöstavoista. Pitkään samassa suvussa, sukupolvissa, eläneet ymmärtävät toisiaan samalla tavalla, ja silloinkin sukuun on yleensä syntynyt myös henkiseltä menneisyydeltään myös uusia jäseniä. Näitä helposti leimattaisiin muita tyhmemmiksi, jos heille ei selitetä suvun tarinaa ja tapoja seikkaperäisesti. Hyvää vuodenvaihdetta 2023 – 2024! Rauhaa ja ymmärrystä! t. Tarja Kaltiomaa 26.12.2023

The same in English, translated by MS Tools: On the importance of Christian doctrine Tarja Kaltiomaa

Maintainer

Group Specialist (Philosophy)

On the importance of Christian doctrine: In many countries, even small Finland, there are different tribes with different behaviors in their spiritual pasts. Therefore, religion is an important cultural basis that unifies the way of life of the state. We humans have the opportunity to understand each other through and through religion. Christian doctrine with its familiar stories from the Bible has already created a common cultural education and morality at school, on which it is easier to live in the same country. Peace within a country is peace brought about by a common faith, that is, religion.

In Finland, for example, when you invite someone to join you, you should always say Welcome. If not, some people may think that they only mean to tell about a meal together. People we know talk about cooking a meal and cake. They may mean an invitation their chat. If they don’t also say Welcome, someone who they had experienced as the same group will only think talking is about their own upcoming meal.

Even though a common religion smooths out many differences in spiritual practices between people, it is still important to check separately whether the intention is also to invite people to visit. This is just a small example. People living in the same country, tribe, family, or even extended family may have different perceptions of everyday things and manners. People who have lived in the same family for a long time, generations, understand each other in the same way, and even then, new ones with their spiritual past have usually also been born into the family members. They would easily be labelled as stupid if they were not explained the family story and customs in detail. Happy New Year 2023 – 2024! Peace and understanding! t. Tarja Kaltiomaa 26.12.2023

 

Kun ihmisellä on jotakin sanottavaa kanssaihmisille, oletetaan, että tärkeissä asioissa löytyy väylät kertoa muille ihmisille.

Minulla on väylänä tämä internet ja some-ohjelmat. Blogistin mahdollisuudet ovat todella hyvät myös kirjailijalle, joka ei vaikeatajuiselle suurelle ilmoitusasialle ole vielä saanut täyttä vastaanottoa maassamme. Murustelen tietoa näin sivu kerrallaan – tosin kaikki blogikirjoitukseni ovat uutta tietoa kirjan Kristillinen filosofia ja eräiden muiden vuoteen 2016 mennessä julkaisemieni kirjojen jälkeen. Laitan linkin myöhempiin e-kirjoihin ja linkistä löytyvät kaikki e-kirjani. Julkaisin aiemmin vanhoilla verkkosivuillani ja siirsin osan teksteistä uudelle sivulle www.tyhjapaperi.fi. Osa aiemmin julkaisuista kirjoituksista on nyt e-kirjoina.

Tmi Tyhjäpaperi | Julkaisijat | Ellibs E-kirjakauppa

29.12.2023 Tarja Kaltiomaa, kirjailija

Edellinen kirjoitukseni Vapaavuorossa:

Joulumuorin 2023 kynästä! From Mrs. Claus 2023! | Uusi Suomi Vapaavuoro

 

 

 

TarjaKaltiomaa
Espoo

Kirjailija, filosofi, runoilija, valokuvaaja: aiheena Kristillinen filosofia. Kirjoittelen omalle verkkosivustolleni Tyhjäpaperi UUSI OSOITE http://www.tyhjapaperi.fi kristillisyydestä filosofisen näkemyksen ja kirjan Kristillinen filosofia perusteella. Kuulun evankelis-luterilaiseen seurakuntaan ja vaikutan seurakunnassa tavallisena seurakuntalaisena. Olen puolueisiin sitoutumaton, "monipuoluediggari", seuraan politiikkaa ja yhteiskunnallista keskustelua maltillisesti. Jäsenyyksiä yhdistyksissä: Espoon Kirjailijat ry jäsen vuodesta 2013 (hallituksessa vuonna 2022), Soukan Kamerat ry hallituksen jäsen vuodesta 2014, yhdistyksen sihteeri, Luonnonfilosofian seura jäsen vuodesta 2013, Suomen Filosofinen yhdistys jäsen vuodesta 2013, kotiseutuyhdistys Kivenlahti-Stensvik ry kannatusjäsenyys. Olen kirjailija ja yhteiskunta-aktiivinen seniorikansalainen, eläkkeellä atk-uran jälkeen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu