Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuehdotuksia ja malleja

Taloudella, rahalla, ymmärryksellä, yhteistyöllä.

Jokaisella kansalaisella tulee olla talous. Tämä voidaan järjestää perustulolla, eläkkeellä, kansalaispalkalla, taiteilijarahoituksella, työpaikan palkalla, omistajan tulolla, maatilan omistajan tulolla, talon omistajan tulolla. Raha kiertää, raha palaa pääomiksi, pääomista rahaa voidaan osoittaa yllä oleviin ihmisten tuloihin. Silti yhteiskunnallinen perusrahoitusmalli voi pysyä yrittäjyytenä, verotusjärjestelynä. Ihmisten maailma. Rahoituksen järjestäminen ei ole teknisesti enää hankalaa tai mahdotonta, asian osalta kyse on meidän ihmisten asenteista rahaa ja rahoitusta kohtaan. Suurin osa nykyajan suomalaisista on koulutettuja ja lahjakkaita, työssä käyviä ihmisiä. Palkkatulo on ihmisen perusturvaa. Tästä huolimatta jokaiselle pitää järjestää tulot ja rahoitus, jotta jokainen voi kuntoutua menneisyyden vaivoista. Perustietoa tämän ajattelun pohjaksi on kirjoissani Kristillinen filosofia ja blogikirjoituksessa Miten raha pyörii Euroopassa? Miksi emme nimenomaan nykyaikaisessa yhteiskunnassa rahoittaisi juuri ihmisiä, ihmisissä on nykyajan ja tulevaisuuden mahdollisuudet.

Yhteiskunnassa on monia rahoituspiirejä, joissa ongelmien käsittelyssä tulee olla koko kyseisen piirin ratkaisumahdollisuudet. Tässä on muutamia ongelmapiirejä ja talouspiirejä, joissa kyseisen talouspiirin sisältä voi löytyä hyvällä tahdolla ratkaisut ihmisten ongelmiin.

Ongelma 1: pelihimo, peliriippuvuus. Peliala tuottaa ja pyörittää rahaa. Osa ihmisistä velkaantuu ja jää koukkuun pelaamiseen. Tällöin pelialan pitää järjestää ihmisille velkajärjestely inhimillisellä tavalla. Ihmisen kuuluu omien voimiensa mukaan saada esimerkiksi työpaikka kyseisessä talouspiirissä, koulutus, säännöllinen tulo joko yhteiskunnan tai pelialan järjestämänä, velan maksujärjestely, terapiaa ongelmasta toipumiseen.

Pelihimoa voi hoitaa pelaamalla korttia ilman rahapanosta. Kotonaan voi pelata pasianssia ja muita korttipelejä mielin määrin.

Ongelma 2: alkoholin liikakäyttö ja siitä johtuvat ongelmat perheessä ja työpaikan suhteen. Alko monopolina tulee järjestää näille ihmisille asunnot ja terapiaa ongelmasta toipumiseen. Alkolla on rahoitusmahdollisuuksia eikä sen imagoon sovi hyvin asiakaskunnan joutuminen yhteiskunnan ulkopuolelle. Asuntojärjestelyt, säännöllinen tuloa ja terapiaa alkoholismista toipumiseen palauttavat ihmiset yhteiskunnan jäseniksi, joista voi tulla taas yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä.

Alkoholismista voi toipua. Riippuvuutta voi käsitellä itseään huijaamalla kuten alkoholismiin on päädyttykin. Alkoholin sijaan koukistuvaan ryyppykäteen voi vähitellen huijata ensin mietoja alkoholijuomia ja vähitellen juomia, jotka eivät sisällä alkoholia. Huomaamatta muutaman kuukauden tai muutaman vuoden kuluttua huomaa, että ei kaipaa samalla tavalla alkoholia kuin ennen. Elämän halu palaa ja sosiaaliset suhteet paranevat.

Täysraittius saattaa alkoholiin tottuneelle olla liiallinen tavoite. Tavoitteena voi olla myös alkoholin hienostunut sosiaalinen käyttäminen. Miksi pitäisi alkaa friikiksi, joka ei juhlatilaisuuksissa voisi nauttia lasillista tai paria viiniä? Elokuvissa näkee, miten entisiä alkoholiongelmaisia nöyryytetään sillä, että jos he seurueessa ottavat lasin käteen, joku seurueesta nolostaa heitä alkamalla hysteerisesti syytellä viinitilkasta. Kun on maltillisesti vieroittautunut alkoholin liikakäytöstä, voi palautua normaaliksi yhteiskunnan jäseneksi. Tämä vaatii ennen kaikkea itsetunnon vahvistamista ja luottamusta itseen. Muu maailma tulee vähitellen perässä. On mahdollista, että alkoholin entinen liikakäyttäjä ei voisi enää palata perheen pariin asumaan, mutta kun on raittiina omassa asunnossa asukkaana, pitäisi voida sentään tavata entistä perhettä ja tuttavapiiriä.

Suomalainen elämäntapa voi olla raitistumassa. Tähän on viitteitä olemassa. Yhteiskunnallinen rahoitus ei liikaa saa nojata siihen, että alkoholia ostetaan runsaasti. Ihmisillä pitää olla yleinen sosiaalinen lupa raitistua. Miedot juomat ovat tulleet kauppoihin. Elämästä  nauttivan ihmisen ei tarvitse luopua kokonaan saunaoluesta, vaan perheenäidit, autoilijat, vastuunkantajat ja muut oluen ystävät voivat totutella nauttimaan alkoholitonta olutta tai mietoa olutta saunailtoina.

Usein alkoholin liikakäyttäjän tavoitteeksi asetetaan luopuminen alkoholista kokonaan. Ennen kuin alkoholin käyttäminen on tuottanut yhteiskunnan ulkopuolelle joutumisen, ihminen voi huijata itsensä normaalikäyttäjäksi, kuten aiemmin kirjoitin. Kun keho tottuu alkoholittomiin päiviin ja iltoihin, himo nauttia alkoholijuomia vähenee ja voi elää normaalia elämää, jossa alkoholia nautitaan vain silloin, kun se on sosiaalisesti miellyttävää seurassa. Yksin eläväkin voi nauttia silloin tällöin alkoholia, nykyään Alkosta voi ostaa suosituksi tulleita pieniä pakkauksia, jolloin puolillaan oleva pullo tai viinipakkaus ei houkuttele seuraavan päivän annokseen.

Ongelma 3: taiteelliset taipumukset. Yhteiskunnassamme on jo ala-asteelta lahjakkuuksia huomaavaa opetusta taiteen aloille. Osa oppilaista asettaa tavoitteeksi jonkun taiteellisen uran, kuten ryhtyä kirjailijaksi, taidemaalariksi, runoilijaksi, muusikoksi, laulajaksi jne. Nämä alat ovat sellaisia, että niihin valmistuminen kestää kauan elämässä, jopa elämän ehtoopuolelle saakka. Nämäkin ihmiset tarvitsevat rahoitusta, koska haave ei ehkä koskaan toteudu, jos joutuu liian syvälle uppoamaan perhe-elämään, työelämään, arkeen, josta puuttuisi rahoitus. Tällaisen yhteiskunnallisen alueen rahoitussektori on rahoituslaitokset ja ongelman ratkaisun nimi voisi olla TARAVA = taiteilijoiden rahoitusvakuutus. Tämänkin rahoituspiirin ratkaisuna on tuottaa rahaa tämän rahoituspiirin tarpeisiin ja kiertoon, ilmoittautua asiakkaaksi ja tietokoneratkaisuna ihminen voi saada kuukausitulot. Kuukausi tulon avulla voi elää normaalia perhe-elämää ja harjoittaa omaa taidetaan, josta nykyäänkin ennen kaikkea yhteiskunta ja harrastus- ja taidepiirin kaikki osallistujat hyötyvät. Taidepiireissä on mesenaatteja, yleisöjä, työntekijöitä, emanuenssit, roudarit, tuottajia, sijoittajia, ostajia, myyjiä. Nämä hyötyvät taiteen tekemisestä nykyäänkin, mutta myös taiteilijat itse tarvitsevat kunniallisen elämän ja peruskuukausitulot elämän rahoitukseen. Jos taiteesta koituu menestystä, ei pidä olla estettä sille, että myös taiteilija itse hyötyy menestyksestä taloudellisesti. Koko yhteiskunta hyötyy taiteesta, taiteilija-alkuja ei nykyajan yhteiskunnan enää pidä pettää jättämällä nämä ilman rahaa oman onnensa nojaan koulun jälkeen, kuten nykyään vielä tapahtuu. Nuoret ihmiset helposti ajautuvat huumehoukutuksiin, jolloin unelmat valuvat viemäreihin eivätkä koskaan ala kannatella yhteisöämme sillä riemulla, minkä taiteilija tuottaa onnistuessaan. Kaikki taiteen piirin ammattikunnat voisivat kuulua taiteen piirin rahoituksen piiriin esimerkiksi satunnaisen työttömyyden aikana.

Ongelma 4: mielenterveysongelmat. Taiteellisia taipumuksia omaavilla ihmisillä on muita ihmisiä enemmän taipumuksia mielenterveyden ongelmiin. Mielenterveyden ongelmista toipuminen vaatii säännölliset kuukausitulot ja asumisjärjestelyt. Ihmiset tarvitsevat toipuakseen myös mielenterveyspalveluja ja sosiaalipalveluja. Kuntoutumisessa voi olla apua myös seurakunnasta.

Elämän kevät, elämä, taide, tämä maailma. Joskus jollakin kanssaihmisellä tulee malja täyteen ja kiehuu yli. Ihmisen hengellisyys ottaa vallan ja osallistuminen normaaliin arkeen järkkyy. Tällainen ihminen saattaa olla järkytys lähipiirille. Ihminen itse henkisyydessään (tätä sanotaan psykoosiksi) kokee elämän tavattoman voimakkaasti, henki ottaa vallan ja hän saattaa keskuudessamme elää vanhassa henkimaailmassa, jossa häntä puhuttelee ympärillä pörräävät henkiolennot. Hän kuulee näitä mieluummin kuin normaalin arkensa ihmisiä. Tämä on ihan normaalia ihmiselle, mutta pelottavaa lähi-ihmisille ja selittämätöntä nykytieteelle. Selitys löytyykin usein enemmän taiteen kuin tieteen puolelta. Esi-isämme ja esiäitimme elävät keskuudessamme ja usein meissä itsessämme henkenämme. Nämä voimakkaat henget suvuissamme nostavat toisinaan päätään ja kanssaihmisemme näiden vallassa, näitä ollessaan, menettävät todellisuuden tajunsa ja kokevat psykoosin. Tällainen vaihe saattaa ihmisellä kestää viikkoja, toistua vuosien mittaan, kestää vuosia. Vaihe yleensä päättyy masennusvaiheeseen. Tämä kaikki on hyvin rasittavaa perheelle ja lähiomaisille. Mutta tavallinen, säännöllinen työssäkäynti ei välttämättä onnistu psykoosissa olevalle. Tähänkin tarvitaan rahoitusta, säännöllinen kuukausitulo ja asuminen. Yhteiskunnasta ei tarvitse vieroittautua, vaan voi elää omaehtoista elämää vaikka yksin asujana, joka tapaa perhettään ja sukulaisiaan sopivina annoksina kaikille osapuolille. Vanhaa rasitusta suhtautua mielenterveyden ongelmiin on muun muassa pelko joutua rahoittamaan ihmistä, joka ei voi osallistua työelämään. Tämän pelon voi nykyaikaisin yhteiskunnallisin rahoitusmahdollisuuksin poistaa.

Taiteesta hyötyvät kaikki, koko yhteiskunta, joten taiteilijat ansaitsevat rahoituksen ja yhteiskunnan hyväksynnän ihmisinä.

Taiteilijapsykoosi ja muut mielenterveyden ongelmat kulkevat usein suvuissa. Sen vuoksi lähipiiri (olemmehan henkisesti jatkuvia ihmisiä, elämästä toiseen henki meitä kantaa, tästä lisätietoa kirjoistani Kristillinen filosofia) on usein kuin valppaana ongelmien suhteen. He käpertyvät ensin peloissaan tuijottamaan tuota ennestään tuttua valtavaa ongelmaa, joka piilee jossain sukulaisessa tai perheen jäsenessä. Sitten he alkavat peloissaan kutsua apua. Psykoosi on joukkopsykoosi suvussa ja perheessä, pelko valtaa kaikki. Pelko on yhteiskunnallisen ja sosiaalisen aseman menettämisessä ja talouden horjumisessa, kun tuollainen asia alkaa oirehtia. Menneisyyden pelot heräävät ja kaikki ottavat tutut roolinsa tuota paholaista vastaan. Pelko ohjaa totuttuja uria ja ampulanssit kiitävät yössä. Pelko saattaa alkaa vain siitä, että henkisyyden vallassa oleva ihminen puhuu asioista, joista tuossa piirissä ei saa puhua. Kun tulee puhutuksi, tulee myös pelätyksi. Henkeä meidän ei tarvitse tappaa, mutta taiteelliselle ja voimakkaasti henkiselle ihmiselle tulee myös järjestää olosuhteet, jossa hän voi toteuttaa esimerkiksi taiteellisuuttaan. Nämä ihmiset ovat usein entisen maailman ja menneisyyden kuninkaallisia. Ei kukaan kuollut Ranskan vallankumouksessakaan, vaan moni kärsii sodista ja muusta menneisyyden henkisistä vaivoistaan. Suorittaviksi työnorjiksi ei ole kaikista, vaikka suurimmasta osasta ihmisiä sentään on, hallelujaa! On suuri helpotus, että suurin osa ihmisistä pystyy säännölliseen tai melko säännölliseen työhön. Näin suurin osa ihmisistä saa luonnollisen elatuksen (jo), kun taas pieni vähemmistö kuninkaallisia ei niin helposti löydä säännöllistä palkkatyötä. Tuon vähemmistön rahoituksesta on meidän aikanamme kysymys, kun noin vuosisata sitten asia oli päinvastoin. Pieni vähemmistö eli hyvin (kuninkaallisetkin keskuudessamme), mutta suuri enemmistö oli vailla työtä. Ihmisten lahjakkuus, keksinnöt, teollistuminen, teknistyminen, maatalouden ja ruuantuotannon kehittyminen on tuonut nykyään monille ja suurelle enemmistölle työtä, ja työn tekemisestä on tullut uusi normaali, uusi normi. Hyvä niin, mutta myös eliitin elämä pitää rahoituksellisesti korjata ja nostaa hyvälle tasolle, vaikka heillä olisi nykyään vaikeuksia toipua menneisyyden vaivoistaan.

Kaikkia ihmisiä voidaan kannatella talouden ja rahoituksen avulla.

Ongelma 5: seksi. Nykyihmiset jossakin noin 1960-luvulla alkoivat vapautua seksuaalisesti. Tosiasiallisesti näin ei ehkä olekaan käynyt, vaan televisio ja elokuvat näyttävät piilossa olleen asian tilan. Kristillisessä opissa, jonka varaan myös suomalainen yhteiskunta on rakentunut lainsäädäntöineen ihminen ja ihmislaji on yksiavioinen. Ihminen ei ole olemukseltaan juuri puhjennut läskisieni biologioineen, vaan perustaltaan henkimaailmojen jälkeläinen, ihminen. Henkimaailman hemmojen kuitenkin kuuluu asettua tässä maailmassa elämään ihmisen elämää. Elämän riemu, voimakkaat tunteet, rakkaus ja rakastuminen ajavat henkisiä ihmisiä yhtymään riemuun keskenään ja maailma unhoon jää. Vuosisatojen ajan on kirkkomme luotsinut ihmisiä pyhän avioliiton satamaan, jossa tuo seksuaalinen riemu rajoitettaisiin avioparin makuukammarin saloihin ja niin oikeastaan tavallisesti onnistuukin. Pariskunta on vastuussa tuosta riemusta siitettyyn jälkikasvuun avioparina ja hyvän yhteiskuntamme voimapilareina ja tukipilareina, jotka ovat järjestäytyneen yhteiskunnan keskenään tuottaneet.

Seksi tässä maailmassa tarkoittaa pyrkimystä tuottaa jälkikasvua, onnistuu se siinä sätkinnässä tai ei. Siksi avioliitto ja vastuun kantaminen, yhteiskunnasta ja lapsista. Harrastaa seksiä on harrastaa jälkikasvun tuottamista. Seksuaalinen tunne on usein voimakkaampaa kuin psykoosikaan, joten ihminen saattaa olla elämässään jonkin aikaa tuon voimakaan tunteen vallassa ja ohjauksessa. Ihmisparka on tuolloin vaarassa suistua samankaltaisiin ongelmiin mitä on alkoholisteilla ja mielenterveyden menettäneillä. Huumeet, liiallinen ohjautuminen yhteiskunnan laitamille on vaarana. Paluu normaaliin elämään työtä tekeväksi ihmiseksi saattaa vaarantua.

Liiallisen seksuaalisuuden vaivoista voi myös toipua. Terapia, oman alan löytyminen talouselämässä, ihmissuhdetyö, avioliitto, rakkaus voivat pelastaa. Seksi ja raha ovat vaarallinen yhdistelmä, mutta siitäkin voi toipua. Jokaisesta ihmisestä välittää joku, ja jos ei kukaan muu, niin yhteiskunta. Naiset ovat nykyään selvemmin kuin noin sata vuotta sitten osa yhteiskunnan taloutta. He ovat kouluttautuneet sosiaalisiin ja terveyden alan toimialoihin ja tuntevat naisten ongelmat. Tämä on auttanut nyky-yhteiskuntaa toimimaan paremmin seksuaalisten ongelmien suhteen, kuin vain miesten talous mahdollistaisi. Naiset tuntevat naiseuden ongelmat paremmin ja talouden tulee tulla ongelmien ratkomisessa vastaan, miestenkin. Seksuaalisuuden ongelmat koskevat molempia sukupuolia ja niiden ongelmien ratkaisuun tarvitaan molempia sukupuolia, miehiä ja naisia, taloudellisia ratkaisuja.

Ongelma 6: asunnottomuus. Pohjoisella pallonpuoliskolla sijaitsevassa maassa kaikilla kansalaisilla tulee olla asuminen. Maahan ei voi muuttaa enempää ihmisiä, kuin minkä rakennuskanta kannattelee. Myös suomalaisilla ihmisillä tulee edellä mainituista sosiaalisista ongelmista huolimatta olla asunto ja tässä järjestelyssä tulee ihmisten auttaa toinen toisiaan.

Mielestäni Suomessa ei enää saa ihmisiä häätää kodistaan. Tämä pitäisi lainsäädännössä säätää laittomaksi. Ongelmatapauksessa tulee koota tiimi, johon kuuluu perheen jäseniä, asuntoasiantuntijoita ja sosiaalista neuvontaa, jotta asumisen vaikeudet voidaan selättää. Yhteiskunnan tulee järjestää tarpeen mukaan myös tuettua asumista. Vanhastaan jatkuvuudessaan suuri osa ihmisistä ei ole olleet yksin tai perheessä asuvia ihmisiä, vaan yhteistalouksien jäseniä. Yhteistalouksissa eläminen on ihmisille jatkuvuudessaan totutumpaa kuin ydinperheasuminen, jota ihmiskunta on vasta harjoittelemassa. Siksi myös tuettua asumista tarvitaan.

Nyt väsyy kädet kirjoittamiseen, pitää lopettaa. Toivottavasti kaikki järjestyy.

 

Tai sittenkin vielä.

Ongelma 7 ja 8: rahoitus. Rahoitusta pitää jo nykyaikana osata järjestää. Sopuilu muotiin!

Rahoituksesta lisää kirjoituksissa: Rahoituksen vuosisata, Yhteiskuntaa vakauttavat rahoitusjärjestelmät, Kerrostuneet markkinat, Kansantalous ja talous, Talouden uusia suuntauksia, Ihanat rohkeat naiset, Kirje hyvinvointivaltio, Avioliitto ja taide, Miten raha kiertää Euroopassa?, Talouden nakertajailmiöitä, Kummallinen raha. Näitä ja muita kirjoituksiani voi löytää tästä blogipalvelusta tai verkkosivultani. Hakuohjelmien avulla.

Ongelma 9: haluttomuus ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Tämä ongelma pitää voittaa. Tämä ongelma on asenneongelma, joka johtuu menneisyyden vallanhimosta.

Ongelma 10: huumeet, farmasia. Tämäkin on rahan ja riippuvuuden kierreongelma, joka on ratkaistavissa yhteiskunnallisena rahoitusratkaisuna ja sallimuksena päästä terveeksi ihmiseksi. Lääke- ja huumeriippuvuudesta voi parantua. Huumeriippuvuus voidaan muuttaa yhteiskunnalliseksi reseptilääkeriippuvuudeksi. Ihmisellä tulee myös olla perusrahoitus elämäänsä ja asuminen. Myös terapiamahdollisuuksia tässä piirissä voi olla ja myös vertaistukitoimintaa. Ongelma, rahoitus ja ratkaisu ovat mahdollisia, toive, että elämä voittaa.

Ongelma 11: rikollisuus. Suuri osa rikollisuudesta johtuu talouden puutteesta. Kun ihmisillä on elämäänsä perusrahoitus, esimerkiksi kansalaispalkka, heillä on vähemmän tarvetta rikolliseen elämään. Rikollisuus, tuomioistuimet, vankilat – vakuutustoiminta, rahoituslaitokset, pankit – nämä ovat tätä ongelmapiiriä ja kenttää. Usein ongelmapiireissä on kysymyksessä myös ammattikunnat, jotka saavat toimeentulonsa ongelmapiirissä yhteiskunnalta. Järkevällä asioiden hoidolla kaikki osapuolet voivat saada edelleen toimeentulonsa, kun ongelmavyyhtiä ratkotaan järjen avulla.

Ongelma 12: sairastavuus. Tätä asiaa olen käsitellyt kirjoituksessani Mittausvirhe III. Tässäkin on kysymys ammattikunnan vahvistumisesta, joka on riippuvaista toimeentulonsa puolesta ongelmasta nimeltä medikalisaatio ja sairastavuus. Tähänkin ongelmaan järjen avulla löytyy helpotusta ja ratkaisuja.

23.11.2020 Tarja Kaltiomaa

 

0
TarjaKaltiomaa
Espoo

Kirjailija, filosofi, runoilija, valokuvaaja: aiheena Kristillinen filosofia. Kirjoittelen omalle verkkosivustolleni Tyhjäpaperi ( http://www.kolumbus.fi/tyhjapaperi ) kristillisyydestä nimenomaan filosofiana, ei uskontona. Kuulun evankelis-luterilaiseen seurakuntaan ja vaikutan seurakunnassa tavallisena seurakuntalaisena. Olen puolueisiin sitoutumaton, monipuoluediggari, seuraan politiikkaa ja yhteiskunnallista keskustelua maltillisesti. Jäsenyyksiä yhdistyksissä: Espoon Kirjailijat ry hallituksen jäsen vuodesta 2022, Soukan Kamerat ry johtokunnan jäsen vuodesta 2013, Suomen Luonnonfilosofian seura jäsen vuodesta 2013, Suomen Filosofinen yhdistys jäsen vuodesta 2013, kotiseutuyhdistys Kivenlahti-Stensvik ry kannatusjäsenyys. Olen yhteiskunta-aktiivinen eläkeläinen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu