Luonto, maasto, rastit etsitään

Erilaiset asiat nousevat esille käytännön tilanteissa. Ajankohtaista hyötyliikuntaa on nurmikonleikkuu. Tuttuja ovat sanonnat: "Kesäntulon huomaa. Nurmikko on kasvanut nopeaan tahtiin. On lähdettävä hakemaan bensiiniä leikkuria varten. Suunnistus on myös kesän tärkeitä tapahtumia."

Suunnistuksen aikana suunnistajat ajattelevat  juostessaan   turvallisuuttaan: "Saanko nopeasti tarvittavan avun, jos kaadun ja loukkaannun?  Onneksi minulla on kännykkä mukana, ja akku on täynnä virtaa, jos jotain sattuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuus kiinnostaa ja muistuu mieleen."

Suunnistusta harrastettaessa  seurataan sääennustuksia ja mietitään rastikohteita. Maaston vaativat nousut ja laskut ovat testejä suunnistuskunnon tutkimisessa. Suunnistustavat ovat olleet esillä harjoituksissa: viuhkasuunnistus, kiinto- ja kilparastit ovat tuttuja.                                                   

Suunnistajilla on käytössään mainostettuja ja tutkittuja vaatteita, kenkiä, kompasseja, karttoja ja otsalamppuja liikkuessaan maastossa. Suunnistuksen reittiprofiilit suunnitellaan suunnistuksen vaativuuden mukaan. Valmennuksessa pyritään monipuolisiin menettelyihin.

Suunnistus vaatii taloudellista panostusta, kun kilpaillaan ulkomailla. Yhteiskunnan on pyrittävä järjestämään kotimaassa "tavallisille liikkujille" sopivia ja innostavia suunnistusmahdollisuuksia, joiden avulla edistetään myönteisesti terveyttä.                                                                                                                                              

Suunnistusta kuvaan tässä myös seuraavalla tavalla:

 

Suunnistajan laulu 

(Vilmi, Veikko 2016, sanat ja sävel)

Kun on maasto sopiva, suunnistus kiinnostaa.

Retkivaatteet, kartta tarvitaan.

Monet taidot mielessä:

viuhkasuunta, kiinto-, kilparastit.

Säätä seurataan.

Luonto, maasto, rastit odottaa.

Lenkkikengin, otsalampuin, kompassein kuljetaan.

Juostaan, kävellään.

Mäet noustaan, rastit etsitään.

Löydetään.

Suunnistus opitaan.

—-

 

Suunnistuksen aikana voidaan pohtia, mikä on ollut suunnistustaidon merkitys veteraaneille "siellä jossakin". Veteraaneilla oli "aikoinaan" paikkaan ja maastoon sopiva suunnistuskoulutus, jota osaamisen taitoa voidaan muistella perinteeksi muodostuneen "Veteraanin iltahuuto"-musiikkikappaleen "viestin" myötä. 

Jukolan vuotuiset  suunnistuskilpailut ovat muodostuneet myös perinteeksi, ainakin niille, jotka osallistuvat kilpailuihin. "Kuopio – Jukola 2014" oli Vehmersalmella ja "Louna – Jukola 2015" Paimiossa. Suunnistuksen  suurtapahtuma, "Lappee – Jukola 2016" on puolestaan Lappeenrannassa 18 – 19.6.2016: http://www.jukola.com/2016/yleista/kilpailukutsu/ Kilpailua seurataan paikan päällä Lappeenrannassa tai television ja radion ääressä.

Monet kysyvät, millä tavoin Suomen juhlavuosi heijastunee vuoden 2017 Jukolan kansainväliseen suunnistustilaisuuteen. Jukolan viestien järjestäjät miettinevät ajankohtaista kysymystä. Jukolan tapahtumia  suunniteltaessa hyödynnetään edellisten kilpailujen kokemuksia.  Koettuja asioita muistellaan myöhemmin, miten onnistunutta toiminta on ollut. Omakohtaiset talkoomuistot ovat jääneet mieleen: "Kuopio – Jukola 2014 piti nähdä kokea."

 

Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

 

Kuopio

0
veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu