Ratkaisu rata- ja sähköverkkojen toimintavarmuuteen

Vuosittain tulee ilmoja, joiden takia ratojen ajolankoihin tai muihin sähköverkkoihin tulee harmillisia ja monille kalliita vaurioita. Linjavarsien ryteiköistä kaatuu tuulen tai tykkylumen voimasta riukuuntuneita väli- tai aluspuita tai yli-ikäisiä ja lahovikaisia puita linjojen päälle.

Tykkytuhoille alttiit olosuhteet ovat varmaan tulleet jäädäkseen ilmastonmuutoksen tuloksena. Ilmaston muutos lisää sateita ja märkyyttä talvella, joka taas lisää tykkylumikerääntymiä, jotka tulevat metsänomistajalle ja linjan pitäjällekin kovin kalliiksi.

Molemmat asiat olisi korjattavissa ilman kustannuksia seuraavasti:

Linjayhtiö tekee metsänomistajien kanssa sopimuksen 30 + 30 m leveiden linjavierusreunakaistojen hoidosta. Sen mukaan taimikon hoito, ensiharvennus ja metsän väljennys tehdään aikaisin ja tavallista harvemmalle runkotiheydelle. Nuorissa riuku ja kasvatusmetsissä noudatetaan samaa kaavaa.
Tämän seurauksena kaikki puut kasvavat tukeviksi valtapuiksi jo aikaisin, jotka kestävät tykkylumet ja myrskyt jopa ns. ”normaalimetsikköä”, puhumattakaan harvennuksissa laiminlyötyä metsikköä paljon paremmin.
Myös metsän omistaja hyötyy tästä taloudellisesti, koska nyt kasvu keskittyy arvokkaimpiin tukkirunkoihin eikä tuota ryteiköissä kasvavaa pieniläpimittaista ja halpaa paperipuuta.
Sopimus sisältäisi linjayhtiön kanssa myös metsän uudistamisen, ennen kuin ikä alkaa heikentää puita. Metsänhoitoyhdistys, metsäkeskus tai linjayhtiö valvoisi, että tätä harvennussysteemiä ja aikatauluja noudatetaan. Kaikki voittavat ja lisäkustannuksia ei tule ollenkaan normaalia metsähoitoa enempää. Tietysti linjayhtiöiden pitää tavalliseen tapaan lisäksi leikata helikopterilla ym. pois langoille ylettävät valtapuiden oksat.
Näin toimien säästettäisiin miljardien kaapelointi ”turhan takia”, kun halvempikin ratkaisu on olemassa. Näin saataisiin perusteet nykyistä halvemmalle sähkön siirrolle.
Menetelmän läpiviemiseen tarvitaan suunnitelmallisuutta ja jämäkkyyttä sekä laki (kuin korkeajännitelinjoillakin on) joka velvoittaa kaikki osapuolet linjanvierusmetsissä tähän puuntuotantokäytäntöön.

Edellä kuvatunlaista puun tuotantokäytäntöä toteutetaan jo valistuneilla yksityistiloilla puun tuotannossa. Näin tuhoriskit saadaan vähennettyä ja metsätalouden kannattavuutta huomattavasti parannettua.

+1
Veli-JussiJalkanen

Olen sarjatuottaja (en käytä sanaa yrittäjä, joka tuo mieleen rimpuilijan), kehittäjä, keksijä, yhteiskunnallinen keskustelija ja kirjoittaja. Pidän itseäni puun tuotannon ja metsätalouden, ennaltaehkäisevän- ja istumaterveyden, ongelman ratkaisun sekä vuorovaikutuksen asiantuntijana. Uskon ihmiskunnan kykyyn ratkaista suuret ongelmamme, jos käytämme hyvän etiikan pohjalta parasta osaamistamme ja ymmärrystämme. Motto 1: Tee toisille mitä toivot itsellesi. Motto 2: There is science of knowing and there is science of understanding. Motto 3: Ole aina oikeassa. Jos huomaat olevasi väärässä, muuta heti kantaasi voidaksesi olla taas oikeassa :-)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu