Imat­ran Il­mai­lu­päi­vä 2022

Im­mo­lan Il­moil­la

Pe­rin­tei­nen avoi­mien ovien päi­vä kai­kil­le il­mai­lun ys­tä­vil­le pi­det­tiin 29.05.2022 Im­mo­lan len­to­ken­täl­lä Imat­ral­la. Ta­pah­tu­man jär­jes­ti Imat­ran Il­mai­lu­ker­ho ry.

Olen kir­joit­ta­nut blo­gin Im­mo­lan il­mai­lu­päi­väs­tä 2019.

Sil­loin tai­vaan näyt­tä­möl­le tu­li­vat las­ku­var­jo­hyp­pää­jät ja ki­va oli kat­sel­la tääl­tä maan­pin­nal­ta. Ta­pah­tu­ma oli jär­jes­tet­ty 100 vuot­ta en­sim­mäi­ses­tä tar­koi­tuk­sel­la teh­dyn las­ku­var­jon va­paa­pu­do­tus­hy­pyn kun­ni­ak­si. Sil­loin vie­rai­li Imat­ran Im­mo­lan len­to­ken­täl­lä kuu­lui­sa his­to­ri­al­li­nen DC-3 ko­ne.

Imat­ran Il­mai­lu­päi­vä 2022

Niin tääl­lä­kin ker­taa, sun­nun­tai­na 29 tou­ko­kuu­ta 2022, DC-3 ko­ne las­keu­tui Im­mo­lan len­to­ken­täl­le Imat­ran Il­mai­lu­päi­väl­le. Pe­rin­tei­nen il­mai­lu­päi­vä oli avoin kai­kil­le il­mai­lun ys­tä­vil­le. Ta­pah­tu­maan osal­lis­tui DC-3 yh­dis­tyk­sen len­to­ko­ne ja sil­lä teh­tiin jä­sen­len­to­näy­tös. Oh­jel­man mu­kaan pai­kal­la oli tar­jol­la mo­ni­puo­lis­ta har­ras­tus­la­jien esit­te­lyä, len­nä­tys­tä, len­to­kah­vi­la, …

It­se en ol­lut pai­kan pääl­lä. Vaan ta­lon pi­hal­ta huo­ma­sin, kun len­to­ko­ne te­ki kaa­ren ja las­keu­tui koh­ti Im­mo­lan kent­tää. Ja se ta­pah­tui mon­ta ker­taa. Pai­kal­li­set sa­no­ma­leh­det ei­vät ker­to­neet asi­as­ta mi­tään. Tie­toa sain täl­lä ker­taa DC-3 yh­dis­tyk­sen jä­se­nel­tä Juhani Jun­nal­ta ja va­lo­kui­via, joi­ta nyt jul­kai­sen täs­sä.

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

Imatran ilmailupäivä 2022
Imatran ilmailupäivä 2022

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu