Inkeri Klubi Ry:n Näyttely Imatralla

In­ke­ri Klu­bi ry oli pe­rus­tet­tu Imat­ral­le kol­men ak­ti­vis­tin voi­miin vuon­na 2014. Sen tar­koi­tus oli pi­tää yl­lä in­ke­ri­läi­syyt­tä ja In­ke­rin kan­san ja In­ke­rin­maan his­to­ri­aa. Niil­tä ajoil­ta oli teh­ty sa­to­ja ai­hee­seen liit­ty­viä ju­lis­te-näyt­te­lyi­tä, in­ke­ri­läi­siä il­to­ja ja lu­en­to­ja. Mut­ta pik­ku hil­jaa ai­he al­koi hii­pua pois ja pan­de­mi­an ai­ka te­ki vie­lä tu­hoi­saa jäl­keä klu­bim­me toi­min­taan. Vii­mei­sin näyt­te­lym­me oli muis­taak­se­ni tam­mi­kuus­sa 2022 Ruo­ko­lah­den kir­jas­ton lu­ku­sa­lis­sa.

Ai­van pit­käs­tä ai­kaa olim­me nyt 1.11.2023 lait­ta­neet näyt­te­lyn Imat­ran pää­kir­jas­ton ala-au­laan. Ju­lis­teis­sa ker­ro­taan in­ke­ri­läi­syy­des­tä ja kar­ja­lai­suu­des­ta. On hie­no jut­tu, et­tä näyt­te­ly kiin­nos­ti ko­vas­ti ja saim­me hy­vää pa­lau­tet­ta. Ja jo­pa saim­me kir­jas­tol­ta lu­van jat­kaa vie­lä näyt­te­lyä 15.12.2023 as­ti.

Jo­ten vie­lä pa­ri päi­vää se on näh­tä­vis­sä.

Ku­via näyt­te­lys­täm­me Imat­ran pää­kir­jas­tos­sa ava­jais­päi­vä­nä:

Inkeri Klubin Näyttely Marras-Joulukuu 2023
Inkeri Klubin Näyttely Marras-Joulukuu 2023

Inkeri Klubin Näyttely Marras-Joulukuu 2023
Inkeri Klubin Näyttely Marras-Joulukuu 2023

Inkeri Klubin Näyttely Marras-Joulukuu 2023
Inkeri Klubin Näyttely Marras-Joulukuu 2023

Inkeri Klubin Näyttely Marras-Joulukuu 2023
Inkeri Klubin Näyttely Marras-Joulukuu 2023

Inkeri Klubin Näyttely 16.12.2023. Kuva: Juhani Junna.
Inkeri Klubin Näyttely 16.12.2023. Kuva: Juhani Junna.

Inkeri Klubin Näyttely 16.12.2023. Kuva: Juhani Junna.
Inkeri Klubin Näyttely 16.12.2023. Kuva: Juhani Junna.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu