Sipsit ja Perunalastut

Perunalastuja. Olkaa hyvä!

Venäjän ruoka­tarvik­keiden laatu­järjestö Ros­kachestvo, Рос­качество on tes­tannut eri­laisten sipsien (peruna­lastut, vihannes­lastut, ym) laatua ja löytänyt niissä

  • kadmiumia,
  • arseenia ja
  • torjunta-aineita

kirjoittaa Moskovan RIA-uutiset 28.04.2020.

Ros­kachestvo, valtiolli­nen elin­tarvik­keiden laatu­virasto, testasi sipsi­tuot­teita ja löysi jois­takin niistä kadmi­umia, arseenia ja torjunta-aineita, virasto sanoo.

Tutki­muksessa tunnis­tettiin potenti­aali­sesti vaaral­liset aineet peruna- ja juuri­kas­lastuissa: puhumme kadmi­umista ja arsee­nista, Kerro­taan rapor­tissa.

54 eri­laisella laatu- ja turval­lisuus­indi­kaatto­rilla testat­tiin 16 tuote­merkillä myytäviä lastuja, mukaan lukien

  • juusto-,
  • vilja- ja
  • vihannekselta maistuvat peruna­lastut.

Kadmium tunnis­tettiin neljässä eri merkki­sessä tuot­teessa ja vielä yhdessä tuot­teessa tutkijat löysivät sekä arseenia että kadmi­umia.

Akryyli­amidi – syöpää aiheut­tava aine, jota muodos­tuu tuotteen paista­misen aikana. Sitä löytyi yhdessä tuot­teessa.

Torjunta-Aineet

Lastut testat­tiin 420 torjunta-aineen suhteen.

Tarkas­tuksen tulosten mukaan

  • kloori­profamiinin jäännös­aineita löydet­tiin yhdeksäs­tä tuot­teesta,
  • imida­klopridia kahdessa,
  • propamo­karbia kahdessa, myös
  • pyri­mifos-metyyliä kahdessa.

Torjunta-aineet voivat päästä lastui­hin vain tärkeim­pien raaka-aineiden – juuri­kasvien ja viljojen – kautta, kertoo Ros­kachestvo.

Miten Suomessa

No, mitenpäs nyt näiden lastujen suhteen, joista niin tykkää­vät erityi­sesti lapset ja nuoret täällä Suomessa­kin? Lieneekö meillä tutkittu ja millai­silla laatu-ja turval­lisuus­indi­kaatto­reilla?

Jos tuo Venä­jällä tutkimus on viral­linen ja niin se varmasti on, niin kulutta­jan tekisi mieli ainakin tietää tuote­merkit, joista noita ihmisen tervey­delle varal­lista aineita on löydetty! Teks­tissä ei ainakaan sellais­ta infor­maatiota kulutta­jalle tuoda! Jäävätkö nuo kaikki tiedot vain Ros­kachestvol­le ja kulut­taja jää oman onnensa nojaan?

No,
meillä­hän Suomessa kaikki on hyvin!

Lastut puhtaita.

+2
viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu