Vaahtera — Maaginen Puu

 

Am­moi­sis­ta a­jois­ta kan­san­pa­ran­ta­jat o­vat an­ta­neet puil­le maa­gi­si­a o­mi­nai­suuk­si­a. Yk­si näis­tä maa­gi­sis­ta puis­ta on vaah­te­ra.

Viisihaarainen Lehti

VaahteraTytto
VaahteraTytto

Tä­mä mah­ta­va puu tun­nis­te­taan kiis­tat­to­mas­ti ai­nut­laa­tui­ses­ta leh­ti­muo­dos­taan, jo­ta muil­la kas­veil­la ei o­le. Vaah­te­ran vii­si­kär­ki­set leh­det muis­tut­ta­vat ih­mi­sen kä­den viit­tä sor­me­a; li­säk­si vaah­te­ran­leh­den vii­si haa­raa sym­bo­loi­vat ih­mi­sen viit­tä ais­ti­a.

Mui­nai­sen us­ko­muk­sen mu­kaa­n ih­mi­sen ja vaah­te­ran vä­lil­lä on vah­va yh­teys ja puu tun­tee­ ih­mi­sen mie­li­a­lan.

Mui­nai­ses­sa s­laa­vi­lai­ses­sa tai­kuu­des­sa vaah­te­raa pi­de­tään kär­si­väl­li­syyt­tä, hen­kis­tä voi­maa, ta­sa­pai­no­a ja rau­hal­li­suut­ta an­ta­va­na puu­na jos si­tä lä­hes­tym­me pyy­tä­mää­n a­pu­a le­vot­to­mi­na ja vai­kei­na het­ki­nä! Se an­taa suo­jaa ja li­sää­ it­se­luot­ta­mus­ta kai­kis­sa a­si­ois­sa.

Vaah­te­ra on e­rit­täin ys­tä­väl­li­nen ja hel­lä puu, jo­ka ky­ke­nee pois­ta­maa­n e­päi­lyk­set ja su­rut.

Ku­ka­pa tie­tää jos nii­n on­kin,
kun us­koo ko­vas­ti!

Vahteran Parantavat Vaikutukset.

Vaah­te­ran mah­la.

Vii­saam­mat tie­tä­vät ker­to­a, et­tä koi­vu­mah­lan li­säk­si, vaah­te­ran mah­la on myös ter­veel­li­nen juo­ma ja jo­pa ter­veel­li­sem­pi ja mauk­kaam­pi kuin koi­vun mah­la.

Si­nä on vi­ta­mii­ne­ja ja luon­nol­li­si­a an­ti­bi­oot­te­ja jo­ten sil­lä on e­li­mis­töä pa­ran­ta­va voi­ma.

On o­le­mas­sa mo­ni­a le­gen­do­ja sii­tä, kuin­ka in­ti­aa­nit löy­si­vät vaah­te­ra­mah­lan u­pe­at ra­vit­se­muk­sel­li­set o­mi­nai­suu­det. Yk­si niis­tä ker­too­, et­tä ker­ran tal­ven lo­pul­la yh­den I­ro­kee­si-hei­mon joh­ta­ja, va­li­tes­saan hei­mol­le yö­py­mis­pai­kan, is­ki to­ma­haw­kin vie­res­sä o­le­vaan vaah­te­raan.

Seu­raa­va aa­mu o­li au­rin­koi­nen ja läm­min. Kun joh­ta­ja pois­ti to­ma­haw­kin puus­ta, vaah­te­ran mah­la al­koi tip­pu­a. Puun juu­rel­la sat­tui o­le­maan sa­vi­nen ruuk­ku. Mah­la tip­pui ruuk­kuun, pääl­lik­kö us­kal­si mais­taa si­tä ja niin sii­tä tu­li suo­sit­tu herk­ku­juo­ma.

Tyy­pil­li­ses­ti vaah­te­ra al­kaa­ e­rit­tää mah­laa 1 – 2 viik­ko­a ai­kai­sem­min kuin koi­vut.

Lehdet Ja Siemenet.

Kan­san­pa­ran­ta­jan käyt­tä­vät vaah­te­ran leh­ti­ä ja sie­me­ni­ä. Nii­tä keit­tä­mäl­lä val­mis­te­taan juo­maa, jol­la on diu­reet­ti­set, an­ti­mik­ro­bi­set, kuu­met­ta a­len­ta­vat ja haa­vo­ja pa­ran­ta­vi­a vai­ku­tuk­si­a.

Vaah­te­ras­ta teh­ty sau­na­vas­ta lie­vit­tää li­has­jän­ni­tys­tä ja pa­laut­taa vä­sy­nen ke­hon e­ner­gi­aa ja pa­ran­taa­ y­lei­ses­ti mie­li­a­laa.

Laulupuu.

Vaah­te­raa kut­su­taan kan­san kes­kuu­des­sa lau­lu­puuk­si. Mui­nai­sis­ta a­jois­ta läh­tien sii­tä on teh­ty soit­ti­mi­a – viu­lu­ja, ki­ta­roi­ta ja mui­ta soit­toinst­ru­ment­te­ja.

Vaah­te­ra­puu­ on myös ins­pi­roi­nut ru­noi­li­joi­ta ja lau­la­ji­a.

Täs­sä ve­nä­läi­sen ru­noi­li­jan Ser­gei Je­se­nin­’in ru­no Vaah­te­ras­ta sä­ve­let­ty­nä:

Вспоминая Есенина. Клен ты мой опавший (Трио “Реликт”)
Muistaen Jesenin’iä. Rakas Vaahterani (Trio “Relikt”)

O­li i­lo tu­tus­tu­a tä­hän­kin Puu-kau­not­ta­reen!

+1
viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu